By William: 創作對答, 請評判喎…

創作對答,未試用過的

佢: 我係代表4间美容集團舉辦嘅調查評分活動, 你被選為評判之一, 作為評判只需試做面部/身體療程後為有關公司評分
我: 好呀, 請問每次幾長時間, 有關評分有幾詳細?
佢: 一個鐘左右啦, 會做18-30次, 咁同你登記丫!
我: 好呀, 這對話已被錄音, 請問貴公司其麼名稱?
佢: xxxx顧問公司
我: 這顧問工作我收每小時$400, 30次我收 $12000,  另外所有費用都由貴公司支付, 貴公司已經口頭同意相關工作, 麻煩提供埋負責人, 電話及地址, 我會記Invoice 給你.

成為第一個人讚好

發佈留言